"A–Z PROJEKT" Systemy Alarmowe

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Doradztwo | PROJEKTOWANIE | OPTYMALIZACJA + wycena inwestycji | Sprzedaż urządzeń | REALIZACJE

LISTA REFERENCYJNA
wybranych obiektów, dla których zaprojektowaliśmy instalacje ppoż.:

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE:

Centrum Logistyczne „DINO” w Sierpcu
Okablowanie strukturalne / sieć LAN na potrzeby podłączenia urządzeń instalacji CCTV oraz systemów SWiN i KD

Centrum Logistyczne „DINO” w Łobzie
System sygnalizacji pożarowej (SSP) + systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające + monitorowanie instalacji tryskaczowej / hydrantowej

Zakłady Mięsne „SOKOŁÓW” w Kole
Teletechniczna kanalizacja kablowa wokół zakładu w celu modernizacji systemu monitoringu wizyjnego (instalacji CCTV)

„MONDI” w Świeciu / Budynek EC / obszar turbogeneratora TG 1
Systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające + sterowanie systemem PRE-ACTION + monitorowanie instalacji gaśniczych + pomiar temperatury oleju (system „LISTEC”) + zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

„VICTAULIC” w Drezdenku / ODLEWNIA
Dodatkowa sygnalizacja ostrzegawcza informująca o alarmie pożarowym w całym budynku

„IKEA INDUSTRY Poland” w Chociwlu
Rozbudowa / modernizacja systemu SSP + monitorowanie instalacji tryskaczowej

„IKEA INDUSTRY Poland” w Stalowej Woli / SUSZARNIA + ELEKTROCIEPŁOWNIA + SILOSY
Rozbudowa systemu SSP + system zasysający dla stacji transformatorowej

„BRIDGESTONE” w Poznaniu / NOWA WALCOWNIA TDM
Rozbudowa systemu SSP + systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych K1 i K2

„Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego” w Dębnie / kontener AKP / E + budynek kompresora
System SSP + detekcja płomienia oraz systemy detekcji metanu i siarkowodoru

„VICTAULIC” w Drezdenku
Rozbudowa / modernizacja systemu monitoringu + zabezpieczenie pomieszczeń elektrycznych i stacji transformatorowych

„EURO – COMFORT” w Lesznie / HALA PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWA + BUDYNEK BIUROWY
Instalacja SAP

„NAFA Polska” w Łozienicy / POMPOWNIA PPOŻ. + BUDYNEK USŁUGOWO – MAGAZYNOWY
Rozbudowa / modernizacja systemu monitoringu (nadzoru) urządzeń instalacji tryskaczowej

„IKEA INDUSTRY Poland” w Wielbarku / MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH + „ZAPLECZE”
Rozbudowa instalacji SAP (zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych) + monitorowanie instalacji tryskaczowej

„NESTLE POLSKA” w Nowej Wsi Wrocławskiej / „NOWA” HALA PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWA
Rozbudowa instalacji SAP oraz weryfikacja / modernizacja w obrębie obszarów istniejących

„IKEA INDUSTRY Poland” w Lubawie / POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZY HALI „A”
Rozbudowa instalacji SAP / zabezpieczenie przestrzeni międzystropowej

„CNH” w Płocku / POMPOWNIA PPOŻ.
Rozbudowa / modernizacja systemu monitoringu (nadzoru) oraz układów zasilania i sterowania urządzeń instalacji tryskaczowej

„IKEA INDUSTRY Poland” w Skoczowie / „NOWA” HALA PRODUKCYJNA
Rozbudowa instalacji SAP

„IKEA INDUSTRY Poland” w Stalowej Woli
Instalacja SAP wraz z monitorowaniem urządzeń instalacji tryskaczowej + systemy zasysające w stacjach transformatorowych

„BRIDGESTONE” w Poznaniu / HALA PRODUKCYJNA NR 8
Rozbudowa instalacji SAP wraz z systemami bezpieczeństwa ppoż. (m.in. tablice synoptyczne)

„VICTAULIC” w Drezdenku
System nadzoru nad urządzeniami instalacji tryskaczowej

„SCHUMACHER PACKAGING – Zakład Bydgoszcz” (Poledno / Bukowiec)
Instalacja SAP wraz z teletechniczną kanalizacją kablową + systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające + monitorowanie instalacji tryskaczowej

„SCHUMACHER PACKAGING – Zakład Grudziądz”
Instalacja SAP wraz z teletechniczną kanalizacją kablową +  monitorowanie instalacji tryskaczowej

Placówka Prób Startowych „PZL MIELEC” w Mielcu / HANGAR H21A
Instalacja SAP + system detekcji płomienia (z koincydencją) + monitorowanie urządzeń wodnych instalacji gaśniczych

Cementownia „CEMEX” w Chełmie / HALA PALIW ALTERNATYWNYCH + PODSTACJE ENERGETYCZNE + SILOSY KLINKIERU
Instalacja SAP + liniowy system detekcji temperatury do sterowania zraszaczami + monitorowanie urządzeń wodnych instalacji gaśniczych

Cementownia „CEMEX” w Chełmie / HALA „EKOPALIWA”
Instalacja SAP + sterowanie zraszaczami + systemy zasysające

„HAMILTON SUNDSTRAND / HS WROCŁAW” we Wrocławiu
Instalacja SAP + sieć światłowodowa pomiędzy centralami CSP + rozbudowa teletechnicznej kanalizacji kablowej

„BRIDGESTONE” w Poznaniu / OBIEKTY PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE + POMIESZCZENIA SOCJALNO – BIUROWE
Instalacja SAP wraz z monitorowaniem urządzeń instalacji tryskaczowej

„BRIDGESTONE” w Poznaniu
Koncepcja rozbudowy / modernizacji instalacji SAP na terenie całego zakładu

„GOODYEAR” w Dębicy / OBIEKTY PRODUKCYJNE
Liniowe systemy detekcji temperatury do sterowania zraszaczami + monitorowanie urządzeń wodnych instalacji gaśniczych + sieć światłowodowa pomiędzy centralami systemu nadzoru

„PFLEIDERER” w Grajewie / OBIEKTY PRODUKCYJNE + STACJE transformatorowe i rozdzielnie nn / SN + BUDYNEK BIUROWY
Rozbudowa instalacji SAP + liniowy system detekcji temperatury do sterowania zraszaczami + autonomiczny system detekcji płomienia + system wczesnej detekcji / system zasysający + sieć central CSP + rozbudowa teletechnicznej kanalizacji kablowej

„FAURECIA” w Gorzowie Wlkp.
Rozbudowa instalacji SAP + monitorowanie instalacji tryskaczowej

„SWEDWOOD” w Skoczowie
Instalacja SAP

„SWEDWOOD” w Goleniowie / Oddział „GOLBLAT COMPONENT”
Instalacja SAP

„POLIFARB” we Wrocławiu / MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH
Instalacja SAP + system detekcji gazów toksycznych i wybuchowych / detekcja toluenu

„COCA – COLA” w Warszawie
Instalacja SAP wraz z teletechniczną kanalizacją kablową

„SUN GARDEN” w Malanowie / HALA NR 23, HALA NR 24
Rozbudowa instalacji SAP

„MOLEX” w Sulęcinie
Instalacja SAP

„AVON” w Garwolinie / MAGAZYN SUROWCÓW
Instalacja SAP

„KGHM POLSKA MIEDŹ” w Polkowicach / Oddział „ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD”
Instalacja SAP + układ sterowania systemem oddymiania mechanicznego w obrębie tunelu kablowego

Budynek produkcyjno – magazynowy „TEUTONIA” we Włocławku
Instalacja SAP w wytypowanych pomieszczeniach + monitorowanie instalacji tryskaczowej

„KEIPER” w Skarbimierzu
System nadzoru nad urządzeniami instalacji tryskaczowej

„KLIMAS WKRĘT – MET” / ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2 w Wanatach
System nadzoru nad urządzeniami instalacji tryskaczowej + system detekcji w łączniku: hala – magazyn MWG

Centrum Dystrybucyjne „TESCO” w Teresinie
System nadzoru nad urządzeniami instalacji tryskaczowej

Galeria Handlowa „ASKANA” w Gorzowie Wlkp.
System nadzoru nad urządzeniami instalacji tryskaczowej

Fabryka kabli „ZAŁOM” w Szczecinie
Rozbudowa instalacji SAP

BUDYNKI MIESZKALNE I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

„BALTIC BUSINESS PARK” w Szczecinie / budynki „A” i „C” (ADAPTACJA wolnych przestrzeni przez RÓŻNYCH NAJEMCÓW)
Rozbudowa / modernizacja systemów ochrony ppoż. (system sygnalizacji pożarowej + system DSO + oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne)
Rozbudowa / modernizacja sieci LAN (F-BOX), systemu KD, instalacji oświetleniowej oraz rozdzielnic elektrycznych i obwodów zasilających + magistrala urządzeń M-BUS

„BALTIC BUSINESS PARK” w Szczecinie / budynek „C”
System oddymiania klatki schodowej wspomagany mechaniczne (system ZODIC-M firmy „SMAY”)

„GRIFFIN GROUP” w Szczecinie / Budynek biurowy z halą magazynowo – warsztatową
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej + system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej + systemy przyzywowe w toaletach dla osób NPS
Okablowanie teletechniczne dla urządzeń instalacji CCTV oraz systemów SWiN i KD

Budynek wielofunkcyjny „HANZA TOWER” w Szczecinie
System detekcji CO + LPG w obrębie parkingu podziemnego + sterowanie / zasilanie wentylatorów przewietrzających + systemy przyzywowe w toaletach dla
osób NPS

Oddziały banków „PKO BP” / BAM Poznań (Szczecin)
Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne + instalacja ppoż. wyłącznika prądu

Oddziały banków „PKO BP” / BAM Gdynia
Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne na ciągach komunikacji + instalacja ppoż. wyłącznika prądu

Oddziały banków „PKO BP” / BAM Kraków
Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne na ciągach komunikacji

Dom Pomocy Społecznej w Barnówku (gmina Kołbaskowo)
System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych nr 1 i nr 2

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne „SANIX – TUR” w Szczecinie (ul. Polskich Marynarzy / ul. Stanisława Kopańskiego) / budynki nr 1 – nr 5
Systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Motel „DWOREK ARIZONA” w Chojnie
Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne + instalacja ppoż. wyłącznika prądu

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie
System sygnalizacji pożarowej (SSP) + instalacja oświetleniowa (we współpracy z firmą „LUG”) sterowana systemem KNX

Budynek hotelowo – gastronomiczny „GRAND PARK RUSAŁKA” w Szczecinie (ul. Słowackiego)
Systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych nr I – nr III

URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego)
Rozbudowa systemu SSP w celu zabezpieczenia przestrzeni strychów nad budynkami

Budynek hotelowy „B & A” w Świnoujściu
System sygnalizacji pożarowej (SSP) + system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„AKWARIUM GDYŃSKIE” w Gdyni
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej „A” / administracyjnej

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne „MODEHPOLMO” w Szczecinie (ul. Polskich Marynarzy) / budynki nr 2 – nr 4
Systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Budynek administracyjno – socjalny „PŻM” w Szczecinie
Rozbudowa systemu SSP + wydzielenie ppoż. klatki schodowej i system oddymiania grawitacyjnego + sterowanie / elementy KD

Budynek mieszkalny wielorodzinny „CENTRAL PARK” w Szczecinie (ul. Emilii Plater) / budynek „B”
System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych B1 i B2

„STARA PRALNIA WOJSKOWA” w Szczecinie (ul. Bartosza Głowackiego)
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne „ŚRÓDMIEJSKIE OGRODY” w Szczecinie (ul. Tenisowa) / budynek „B1” i „B2
System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych – B1: A + B, B2: C + D

Budynek biurowy „MIR – PIB” w Gdyni / kondygnacje: IV – XII
Rozbudowa systemu SSP + rozbudowa systemu DSO

„DOM OPIEKI” w Dobrej Szczecińskiej
Systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych K1 i K2

„AKWARIUM GDYŃSKIE” w Gdyni
Instalacja SAP + system DSO + rozbudowa systemu zamknięć przeciwpożarowych

Dom Studencki „BAKAŁARZ” w Szczecinie (Al. Bohaterów Warszawy)
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej nr 1

„BUDYNEK USŁUGOWY” w Szczecinie (ul. Celna 3)
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„URZĄD MIASTA I GMINY” w Maszewie
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Ośrodek wypoczynkowy  „LAOLA” VITAL & SPA w Pobierowie / BUDYNEK „C”
Instalacja SAP + system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej i PATIO / ATRIUM

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne „SANIX – TUR” w Szczecinie (ul. Generała Stanisława Maczka – budynki o numerach 1 oraz 7 i 8)
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

PAWILON HANDLOWY w Słubicach (ul. Kościuszki)
Instalacja SAP

Budynek zakwaterowania turystycznego „LAGUNA” w Świnoujściu
Instalacja SAP + system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„PKN ORLEN” w Darłowie / STACJA NR 153
Instalacja SAP

Budynki mieszkaniowe wielorodzinne „SANIX – TUR” w Szczecinie (ul. Generała Stanisława Maczka – budynki o numerach 4, 6, 9 i 10)
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10” w Szczecinie (ul. Wołogoska)
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„DOM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH I DOM WESELNY” w Czepinie / ETAP „A”
Instalacja SAP + system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Szpital „MSW i A” w Szczecinie (ul. Jagiellońska) / BLOK OPERACYJNY na III piętrze
Instalacja SAP

„CENTRUM DYDAKTYKI I SYMULACJI MEDYCZNEJ” Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (ul. Żołnierska)
Instalacja SAP + system oddymiania grawitacyjnego holu głównego

„WZDZ” w Szczecinie (pl. Jana Kilińskiego)
Systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych oraz wyznaczonych korytarzy + instalacja SAP w zakresie wymaganym do realizacji skutecznego oddymiania

HOTEL „NORD” w Darłowie / BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM
Instalacja SAP wraz z monitorowaniem instalacji tryskaczowej + system DSO + systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych i holu głównego / atrium + system detekcji CO / LPG w garażu podziemnym do sterowania wentylacją przewietrzającą + system detekcji gazu w kotłowni, kuchni i pralni

„ARCHIWUM PAŃSTWOWE” w Zielonej Górze (ul. Wojska Polskiego)
Instalacja SAP + system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„ARCHIWUM MIEJSKIE” w Świnoujściu (ul. Monte Cassino)
Instalacja SAP

„PRZEBUDOWA OPERY NA ZAMKU” w Szczecinie
Instalacja SAP wraz ze sterowaniem mechaniczną wentylacją oddymiającą w obrębie klatek schodowych oraz szybu dźwigowego + sterowanie zraszaczami + monitorowanie urządzeń wodnych instalacji gaśniczych + systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

„ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM” w Szczecinie (ul. Mączna) / BUDYNEK NR 18
Instalacja SAP + systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

„PIERWSZY URZĄD SKARBOWY” w Szczecinie / BUDYNEK „A” (ul. Drzymały)
Instalacja SAP oraz system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„PIERWSZY URZĄD SKARBOWY” w Szczecinie / BUDYNEK „B” (ul. Potulicka)
Instalacja SAP oraz systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „NATOLIN” w Warszawie
Instalacja SAP wraz ze sterowaniem mechaniczną wentylacją ppoż. w obrębie parkingu podziemnego + sterowanie klap ppoż. i klap transferowych + systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

„BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” w Warszawie (ul. Jastrzębowskiego / K.E.N.)
Instalacja SAP + współpraca z systemami nadciśnieniowymi dla klatek schodowych + system detekcji CO wraz ze sterowaniem przewietrzaniem w obrębie parkingu podziemnego + system zasilania, monitorowania i sterowania klap ppoż. + systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

„BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY” w Warszawie (ul. Jastrzębowskiego / K.E.N.) / Bank „MILLENNIUM”
Rozbudowa instalacji SAP

„BUDYNEK WIELORODZINNY Z USŁUGAMI W PARTERZE” w Szczecinie (ul. Emilii Plater)
Systemy grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych

„BUDYNEK MIESZKALNO – USŁUGOWY” w Warszawie (ul. Puławska) / „EN – KA”
Instalacja SAP + system detekcji CO wraz ze sterowaniem przewietrzaniem w obrębie parkingu podziemnego + system zasilania, monitorowania i sterowania klap ppoż. + systemy grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych

„BUDYNEK SANATORYJNO – HOTELOWY” w Świeradowie Zdroju (ul. Henryka Sienkiewicza)
Instalacja SAP + systemy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Garaż podziemny spółdzielni „WSPÓLNY DOM” w Szczecinie (ul. Przyjaciół Żołnierza)
Instalacja SAP

„AKWARIUM GDYŃSKIE” w Gdyni
Rozbudowa instalacji SAP

„AKWARIUM GDYŃSKIE” w Gdyni / „ŚRODKOWA” klatka schodowa
Rozbudowa instalacji SAP + system mechanicznej wentylacji oddymiającej

Pawilon handlowo –usługowy „HELIOS” w Szczecinie (ul. Rydla)
Instalacja SAP

Pawilon handlowo – usługowy „HELIOS” w Szczecinie (ul. Rydla) / SKLEP „TESCO”
Instalacja SAP

Sklep spożywczo – przemysłowy „PLUS” w Szczecinie (ul. K. Janickiego / S. Klonowica)
Instalacja SAP

„KOMPLEKS PAŁACOWY” w Rymaniu
Instalacja SAP + system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

„PKN ORLEN” w Szczecinie / BAZA PALIW NR 91 (Budynek socjalny)
Rozbudowa instalacji SAP

Oddział Regionalny „PKO BP” w Szczecinie (al. Wyzwolenia)
Instalacja SAP

GALERIE HANDLOWE:

Hala „MAKRO” (ul. Południowa) w Szczecinie
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w celu zabezpieczenia pomieszczeń technicznych i przestrzeni międzystropowych

Centrum Handlowo – Usługowe „FERIO” w Warszawie / dzielnica Wawer
Monitorowanie instalacji tryskaczowej

C. H. „JUPITER” w Warszawie (ul. Towarowa)
Instalacja SAP

C. H. „JUPITER” w Warszawie (ul. Towarowa) / LOKAL „KOMPUTRONIK”
Rozbudowa / modernizacja instalacji SAP oraz systemu DSO

G. H. „GRYF / CARREFOUR” w Szczecinie (ul. Wiosenna)
Instalacja SAP + system DSO

C. H. „PIAST” w Szczecinie (ul. Mieszka I)
System DSO + rozbudowa instalacji SAP

C. H. „SARNI STOK” w Bielsku – Białej
Instalacja SAP wraz z monitorowaniem instalacji tryskaczowej

C. H. „JANKI” w Warszawie / LOKALE RÓŻNYCH NAJEMCÓW
Rozbudowa systemu DSO

C. H. „GALERIA GNIEZNO” w Gnieźnie / LOKALE RÓŻNYCH NAJEMCÓW
Rozbudowa / modernizacja instalacji SAP oraz systemu DSO

C. H. „DRUKARNIA” w Bydgoszczy / LOKALE RÓŻNYCH NAJEMCÓW
Rozbudowa / modernizacja instalacji SAP oraz systemu DSO

C. H. „RONDO” w Bydgoszczy / LOKALE RÓŻNYCH NAJEMCÓW
Rozbudowa / modernizacja instalacji SAP oraz systemu DSO

C. H. „GALERIA NAD JEZIOREM” w Koninie / LOKALE RÓŻNYCH NAJEMCÓW
Rozbudowa / modernizacja instalacji SAP oraz systemu DSO

C. H. „STER” w Szczecinie (ul. Ku Słońcu) / LOKALE RÓŻNYCH NAJEMCÓW
Rozbudowa systemu DSO

C. H. „PIAST” w Szczecinie (ul. Mieszka I) / LOKALE RÓŻNYCH NAJEMCÓW
Rozbudowa / modernizacja instalacji SAP oraz systemu DSO

INNE OBIEKTY / INSTALACJE:

„TALEX DATA CENTER” w Poznaniu / SERWEROWNIE „A” + „B”
Systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające

„URZĄD MARSZAŁKOWSKI” w Gdańsku / SERWEROWNIA
System wczesnej detekcji dymu / system zasysający

„ATM” w Warszawie / SERWEROWNIE „A” – „F”
Instalacja SAP + sterowanie gaszeniem i systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające

„HECTOR” w Warszawie / SERWEROWNIA „S0”
System wczesnej detekcji dymu / system zasysający

„CENTRUM DOSKONALENIA JĘZYKÓW OBCYCH” K.G. POLICJI w Warszawie (ul. Barcicka)
Instalacja SAP + system sterowania i monitorowania SUG wraz ze sterowaniem ppoż. klap odcinających + systemy wczesnej detekcji dymu / systemy zasysające

PRZYKŁADOWE ETAPY PRAC PROJEKTOWYCH:

1. „Surowy” podkład architektoniczny.
2. Oczyszczenie podkładu ze zbędnych szczegółów (+ nałożenie siatki sufitów podwieszonych).
3. Naniesienie elementów instalacji teletechnicznych (kanały i anemostaty wentylacji mechanicznej, oświetlenie itp.) = „koordynacja branżowa”.
4. „Graficzne” rozmieszczenie urządzeń automatycznej detekcji z uwzględnieniem wymaganych odległości od konstrukcji i urządzeń współpracujących (zachowanie odległości od anemostatów nawiewnych itp.).
5. Naniesienie urządzeń automatycznej detekcji, przycisków pożarowych ROP oraz modułów pętlowych realizujących założone funkcje sterujące i monitorujące, a także rozmieszczenie sygnalizatorów ostrzegawczych.
6. Rozrysowanie okablowania oraz nadanie adresów i wprowadzenie opisów realizowanych funkcji.

Close Menu